Bàn giám đốc

Bộ bàn giám đốc nhập khẩu nguyên kiện 100%.      Chất Liệu:                MDF phủ Melamine, Veneer óc chó nguyên tấm nhập khẩu, bề mặt phủ sơn chất lượng quốc tế, Viền bao quanh bằng PVC với lớp keo nóng nhập khẩu chất lượng Kích Thước:            2000*880*760 mm Thời gian bảo hành:           24 Tháng Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24 h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.
11.500.000
Bộ bàn giám đốc nhập khẩu nguyên kiện 100%.      Chất Liệu:                MDF phủ Melamine, Veneer óc chó nguyên tấm nhập khẩu, bề mặt phủ sơn chất lượng quốc tế, Viền bao quanh bằng PVC với lớp keo nóng nhập khẩu chất lượng Kích Thước:            2000*880*760 mm Thời gian bảo hành:           24 Tháng Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24 h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.
12.700.000
Bộ bàn giám đốc nhập khẩu nguyên kiện 100%.      Chất Liệu:                MDF phủ Melamine, Veneer óc chó nguyên tấm nhập khẩu, bề mặt phủ sơn chất lượng quốc tế, Viền bao quanh bằng PVC với lớp keo nóng nhập khẩu chất lượng Kích Thước:            2000*880*760 mm Thời gian bảo hành:           24 Tháng Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24 h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.
11.500.000
Bộ bàn giám đốc nhập khẩu nguyên kiện 100%.      Chất Liệu:                MDF phủ Melamine, Veneer óc chó nguyên tấm nhập khẩu, bề mặt phủ sơn chất lượng quốc tế, Viền bao quanh bằng PVC với lớp keo nóng nhập khẩu chất lượng Kích Thước:            2000*880*760 mm Thời gian bảo hành:           24 Tháng Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24 h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.
14.400.000
Bộ bàn giám đốc nhập khẩu nguyên kiện 100%.      Chất Liệu:                MDF phủ Melamine, Veneer óc chó nguyên tấm nhập khẩu, bề mặt phủ sơn chất lượng quốc tế, Viền bao quanh bằng PVC với lớp keo nóng nhập khẩu chất lượng Kích Thước:            2000*880*760 mm Thời gian bảo hành:           24 Tháng Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24 h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.
16.000.000
Bộ bàn giám đốc nhập khẩu nguyên kiện 100%.      Chất Liệu:                MDF phủ Melamine, Veneer óc chó nguyên tấm nhập khẩu, bề mặt phủ sơn chất lượng quốc tế, Viền bao quanh bằng PVC với lớp keo nóng nhập khẩu chất lượng Kích Thước:            1800*880*760 mm/ 2000*880*760 mm/ 2400*880*760 mm Thời gian bảo hành:           24 Tháng Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24 h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.
19.700.000
Bộ bàn giám đốc nhập khẩu nguyên kiện 100%.      Chất Liệu:                MDF phủ Melamine, Veneer óc chó nguyên tấm nhập khẩu, bề mặt phủ sơn chất lượng quốc tế, Viền bao quanh bằng PVC với lớp keo nóng nhập khẩu chất lượng Kích Thước:             1800*880*760 mm/ 2000*880*760 mm/ 2400*880*760 mm Thời gian bảo hành:           24 Tháng Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24 h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng.
21.400.000
Bàn làm việc văn phòng nhập khẩu nguyên kiện 100%. Chất Liệu:                       Khung gỗ MDF Sơn PU – Mặt Đá Ceramic. Kích Thước:                   1600*700*750 mm/ 1800*700*750 mm Thời gian giao hàng:      Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn hàng Thời gian bảo hành:        24 Tháng
11.000.000
Bàn làm việc văn phòng nhập khẩu nguyên kiện 100%. Chất Liệu:                       Khung gỗ MDF Sơn PU – Mặt Đá Ceramic. Kích Thước:                   1600*700*750 mm/ 1800*700*750 mm Thời gian giao hàng:      Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn hàng Thời gian bảo hành:        24 Tháng
11.000.000
Bàn làm việc văn phòng nhập khẩu nguyên kiện 100%. Chất Liệu:                       Khung gỗ MDF Sơn PU – Mặt Đá Ceramic. Kích Thước:                   1600*700*750 mm/ 1800*700*750 mm Thời gian giao hàng:      Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn hàng Thời gian bảo hành:        24 Tháng
17.200.000
Bàn làm việc văn phòng nhập khẩu nguyên kiện 100%. Chất Liệu:                       Khung gỗ MDF Sơn PU – Mặt Đá Ceramic. Kích Thước:                   1600*700*750 mm/ 1800*700*750 mm Thời gian giao hàng:      Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn hàng Thời gian bảo hành:        24 Tháng
17.200.000
Bàn làm việc văn phòng nhập khẩu nguyên kiện 100%. Chất Liệu:                       Khung gỗ MDF Sơn PU – Mặt Đá Ceramic. Kích Thước:                   1600*700*750 mm/ 1800*700*750 mm Thời gian giao hàng:      Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn hàng Thời gian bảo hành:        24 Tháng
11.000.000

Hiển thị tất cả 12 kết quả