NỘI THẤT PHÒNG NGỦ

Hiển thị 1–12 trong 40 kết quả

Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000 mm. Tủ quần áo:                2160*600*2200 mm. Bàn phấn:                   1010*420*1765 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
54.900.000 43.900.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000 mm. Tủ quần áo:                2405*600*2200 mm. Bàn phấn:                   1010*420*1765 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
54.900.000 43.900.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000 mm. Tủ quần áo:                2160*600*2200 mm. Bàn phấn:                   1010*420*1765 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
54.900.000 43.900.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000 mm. Tủ quần áo:                2160*600*2200 mm. Bàn phấn:                   1010*420*1765 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
54.900.000 43.900.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Chất liệu:                   Gỗ tự nhiên ASH (tần bì). Kích thước: Giường:                      1800*2000 mm. Tủ quần áo:                1809*570*2070 mm. Bàn phấn:                   800*400*1400 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
55.440.000 44.300.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000 mm. Tủ quần áo:                2400*620*2400 mm. Bàn phấn:                   900*400*1400 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
39.800.000 27.860.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000 mm. Tủ quần áo:                2400*620*2400 mm. Bàn phấn:                   930*400*1520 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
40.600.000 28.400.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000 mm. Tủ quần áo:                2400*620*2400 mm. Bàn phấn:                   900*400*1590 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
39.800.000 27.860.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000*1100 mm. Tủ quần áo:                2430*620*2480 mm. Bàn phấn:                   1080*450*1770 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
53.000.000 42.400.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000*1100 mm. Tủ quần áo:                2200*630*2500 mm. Bàn phấn:                   1200*450*1600 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
53.000.000 42.400.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000*1100 mm. Tủ quần áo:                2200*630*2500 mm. Bàn phấn:                   1200*450*1600 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
50.000.000 40.000.000
Bộ giường ngủ được nhập khẩu nguyên kiện 100%. 1 Bộ:                          1 Giường + 2 Tap, 1 Bàn phấn, 1 Tủ quần áo. Kích thước: Giường:                     1800*2000*1100 mm. Tủ quần áo:                2380*580*2350 mm. Bàn phấn:                   960*400*1440 mm. Tap đầu giường:        480*390*480 mm. Thời gian bảo hành:           24 Tháng. Thời gian giao hàng:          Trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn đặt hàng Trong trường hợp kho hết hàng thì công ty tiến hành nhập hàng về từ 20-25 ngày.
32.000.000 25.600.000

Hiển thị 1–12 trong 40 kết quả