SoFa Bed

Hiển thị 1–12 trong 44 kết quả

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB127-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần g Kích Thước:     1900*1200 mmấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
  Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB126-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần g Kích Thước:     1900*1200 mmấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB125-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần g Kích Thước:     1900*1200 mmấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
  Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB124-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần g Kích Thước:     1900*1200 mmấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB123-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Kích Thước:     1900*1200 mm Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần gấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB122-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Kích Thước:     1900*1200 mm Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần gấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB121-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Kích Thước:     1900*1200 mm Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần gấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB119-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Kích Thước:     1900*1200 mm Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần gấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB118-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Kích Thước:     1900*1200 mm Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần gấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB117-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Kích Thước:     1900*1200 mm Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần gấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB116-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Kích Thước:     1900*1200 mm Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần gấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày. Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
5.760.000 4.600.000
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên kiện 100%. Mã sản phẩm: PH-SFGB115-19 Chất liệu:          Khung gỗ tự nhiên + nệm mousse D+ Vải bố Màu sắc:           Y hình Kích Thước:     1900*1200 mm Thời gian nhận hàng: Ghế sofa đặt nhập và thời gian đặt nhập là 20-25 ngày. Nội thất Phạm Hoàng có xưởng sản xuất sofa nếu khách hàng cần gấp và muốn thay đổi kích thước, chất liệu màu sắc thì xưởng sẽ nhận đăt làm và thời gian giao hàng 4-5 ngày.
5.760.000 4.600.000

Hiển thị 1–12 trong 44 kết quả