Bộ Bàn Ăn

Hiển thị 1–12 trong 22 kết quả

1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân nhựa Composite + Mặt Đá Màu Sắc: Trắng Kích Thước: 1300*800*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
17.640.000 14.000.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân gỗ + Mặt Đá Màu Sắc: Trắng Kích Thước: 1600*900*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
26.100.000 20.880.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân gỗ + Mặt Đá Màu Sắc: Trắng Kích Thước: Pi1300*800 mm Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
31.500.000 25.200.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân nhựa composite + Mặt Đá Màu Sắc: Trắng Kích Thước: 1300*800*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
15.180.000 12.000.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân nhựa composite + Mặt Đá Màu Sắc: Trắng Kích Thước: 1300*800*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
15.480.000 12.300.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân nhựa composite + Mặt Đá Màu Sắc: Trắng Kích Thước: 1300*800*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
15.480.000 12.300.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân nhựa composite + Mặt Đá Màu Sắc: Trắng Kích Thước: 1300*800*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
15.500.000 12.300.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân nhựa composite + Mặt Đá Màu Sắc: Nâu đỏ Kích Thước: 1600*900*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
19.440.000 15.500.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân nhựa composite + Mặt Đá Màu Sắc: Nâu đỏ Kích Thước: 1600*900*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
19.440.000 15.500.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân nhựa composite + Mặt Đá Màu Sắc: Nâu đỏ Kích Thước: 1300*800*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
17.800.000 14.200.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân nhựa composite + Mặt Đá Màu Sắc: Nâu đỏ Kích Thước: 1300*800*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
19.440.000 15.500.000
1 Bộ: 1 Bàn + 6 Ghế Chất Liệu: Khung gỗ + Chân nhựa composite + Mặt Gỗ Màu Sắc: Nâu đỏ Kích Thước: 1300*800*760 mm. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng Hotline: 090 695 6292 hoặc 0962 35 16 35
18.360.000 14.600.000

Hiển thị 1–12 trong 22 kết quả